22.05.2013
T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UŞAK SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖSYM’nin 15 Haziran 2013 Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) ,16 Haziran 2013 Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik), 16 Haziran 2013 Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil), 22 Haziran 2013 Lisans Yerleştirme Sınavı-2(Fen Bilimleri), 23 Haziran 2013 Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat- Coğrafya)  için görev tercih ekranı açılmıştır. Bilindiği gibi ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev almak için sistem üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir. ÖSYM Sınav Merkezi, sınav binalarındaki görevlendirme işlemlerini http://gis.osym.gov.tr adresinde yer alan ÖSYM Sınav Görevlilerini belirleme ve görevlendirme ilkeleri çerçevesinde;

 • Unvan;

  Öncelik
  Sırası

  Unvan

  Öncelik Sırası

  Unvan

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  PROF. DR.
  PROF.
  DOÇ. DR.
  DOÇ.
  Y. DOÇ. DR.
  Y. DOÇ.
  ÖĞR. GRV. DR
  ÖĞR. GRV.

  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  ARŞ. GRV. DR.
  ARŞ. GRV.
  UZMAN DR.
  OKUTMAN DR.
  OKUL MÜDÜRÜ
  OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
  ÖĞRETMEN


  • Puan ve Binalar için yapılmış olan tercihlere göre Merkezi olarak yapılmaktadır.
  • Atama İşlemlerinde, bina için yapılmış olan tercihler rastgele değerlendirmeye alınmaktadır.

   İşlem Sürelerine İlişkin Bilgiler
  İlgili
  İşlem
  Uygulama

  Görevliler ÖSYM Görevliler Görevliler
  Tercih İşlemleri Atama İşlemleri Onay / İptal İşlemleri Görevlendirme Belgesi Dökebilme
       GİS Merkezi Atama Sistemi GİS GİS
  Başlangıç Tarihi      21.05.2013 29.05.2013 31.05.2013 31.05.2013
  Saati      14:00 14:00 14:00 14:00
  Bitiş Tarihi      29.05.2013 30.05.2013 07.06.2013 16.06.2013
  Saati       14:00 14:00 14:00 08:15
 •