UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi İl Sınav Koordinatörlüğü...Uşak Üniversite ÖSYM İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÖSYM, 19 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adıyla kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapan kuruluştur.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 6114 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluş halini almıştır. İlgili kanunlar gereği Sınav Merkezi Yöneticiliği olarak Uşak genelindeki ÖSYM sınavlarını kurallara uygun şekilde yürütmek ve takip etmek temel hedefimizdir.